top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ

Цей договір між Фізичною особою - підприємцем Агабекян Арсеном Хайкавичем, що діє на підставі Виписки надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» та користувачем послуг, надалі - «СПОЖИВАЧ», є договором надання послуг з навчання у приватній школі перукарського мистецтва та визначає основні умови надання .


Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) школи перукарського мистецтва будь-якій фізичній особі укласти договір на надання послуг з навчання. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

 

Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на надання послуг з навчання на запропонованих нижче умовах, є факт отримання оплати (передоплати або повної оплати). СПОЖИВАЧ, діючи з метою придбання Послуги, приймає умови цього договору (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги з навчання СПОЖИВАЧА за однією з вибраних програм:
- Експрес базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 2 місяці або 48 занять.
- Базовий курс стандарт. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 4 місяці або 48 занять.

Фундаментальний базовий курс Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 6 місяця або 72 заняття.

Поглиблений базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 8 місяця або 96 занять.

- Барбер експрес базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 2 місяці або 48 занять.

- Барбер стандартний базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану складає 3 місяці або 36 занять.

- Барбер експерт базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 4 місяця або 48 занять.

- Топ барбер базовий курс. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану становить 5 місяця або 60 занять.

- Комбінований курс з колористики. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану складає 1 місяць або 12 занять.
- Підвищення кваліфікації з чоловічих стрижок. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану складає 1 місяць або 12 занять.
- Підвищення кваліфікації з жіночих стрижок. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану складає 1 місяць або 12 занять.
- Підвищення кваліфікації з колористики. Термін навчання відповідно до робочого навчального плану складає 1 місяць або 12 занять. Робочий навчальний план узгоджується індивідуально з кожним споживачем.

 

1.2. СПОЖИВАЧ зобов'язується прийняти та оплатити послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
 

1.3. Місце 1 надання послуг: м.Київ, вул.Срібнокільська, буд.12, секція В. Місце 2 надання послуг: м.Одеса, Грецька площа 1а, ТЦ Грецький мінус 2й поверх. У разі зміни місця надання послуг Виконавець зобов'язується повідомити про це Споживача. Місце 3 надання послуг: м.Львів, Трускавецька 2 ЖК Парус Смарт.

1.4. Навчання СПОЖИВАЧА починається протягом 7 календарних днів після першої оплати. Закінчення навчання у строк передбачений тривалістю курсу обраний СПОЖИВАЧЕМ Допускається затримка в закінченні навчання СПОЖИВАЧА на 30 календарних днів

 

1.5. Після проходження СПОЖИВАЧЕМ повного курсу навчання та успішної підсумкової атестації йому видається Диплом від приватної школи перукарського мистецтва встановленого зразка про закінчення обраного СПОЖИВАЧЕМ курсу.
 

1.6. При неуспішності СПОЖИВАЧА, як у практичних, так і в теоретичних знаннях, так само, при не складання іспиту на оцінку вище 6-ти балів Адміністрація школи залишає за собою право не видавати диплом і відповідальність СПОЖИВАЧА за його знання лягає повністю на самого СПОЖИВАЧА.
 

1.7. При відрахуванні чи не видачі диплома гроші, внесені за навчання на підставі договору навчання, не повертаються.
 

1.8. Порядок оцінки занять та успішності:
У процесі навчання СПОЖИВАЧ складає заліки, іспит з оцінкою (12 питань з 1-го балу). Учень, який пройшов курс навчання і успішно склав іспит на оцінку 6 і вище балів, отримує диплом.
- Оцінювання відбувається за 12-ти бальною системою комісією школи.

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
- самостійно здійснювати освітній процес, використовуючи інноваційні методики та технології навчання, у тому числі дистанційні методи навчання, що включають самостійне вивчення лекційного матеріалу;
- вибирати системи оцінок, форми, порядок, періодичність та місце проміжної атестації СПОЖИВАЧА, а також місце підсумкової атестації, застосовувати до нього заходи заохочення та накладати стягнення.

 

2.2. СПОЖИВАЧ вправі:
- вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання інформації з питань організації та забезпечення належного виконання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору;
- звертатися до працівників ВИКОНАВЦЯ з питань, що стосуються процесу навчання в освітній установі;
- отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь та навичок, а також про критерії цієї оцінки; користуватися майном ВИКОНАВЦЯ, необхідним здійснення освітнього процесу, під час занять, передбачених розкладом;
- користуватися додатковими освітніми послугами, що надаються ВИКОНАВЦЕМ і не входять до оплаченої навчальної програми, на підставі окремо укладеного договору; брати участь у соціально-культурних, оздоровчих тощо. заходи, організовані ВИКОНАВЦЕМ.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:
Здійснити навчання (підготовку) СПОЖИВАЧА за програмою обраного курсу Проводити проміжну та підсумкову атестацію СПОЖИВАЧА; Надати витратний матеріал та моделей для відпрацювання СПОЖИВАЧЕМ.

 

3.2. СПОЖИВАЧ зобов'язується:
- Сплатити Виконавцю послуги з навчання у порядку та на умовах передбачених у розділі 4 цього договору;

- У повному обсязі освоювати освітню програму, регулярно відвідувати навчальні заняття, виконувати усі види навчальних завдань, своєчасно проходити усі види атестації, передбачені навчальним планом.
- придбати інструменти, необхідні для здійснення навчання.
- Негайно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про зміну контактного телефону та анкетних даних.
- Прибирати за собою робоче місце після відпрацювання моделей, а так само миття і весь інвентар, що використовується. - Дотримуватись субординації з адміністрацією школи та викладацьким складом школи.
- За 48 годин до початку занять сповіщати ВИКОНАВЦЯ про поважні причини своєї відсутності на заняттях. Має бути в аудиторії за 5 хвилин до початку занять.
- За відсутності без попередження, При запізненні більш ніж на 20 хвилин на практичне заняття – модель скасовується та вважається відпрацьованою. Після пропуску заняття з поважних причин учень відпрацьовує заняття після закінчення навчання. Адміністрація не несе відповідальності за пропущені учнем заняття. У разі приходу учня на заняття та відсутність моделі, заняття відпрацьовуються.
- СПОЖИВАЧ може пропустити 3 заняття протягом усього терміну
навчання, з поважних причин, які будуть відпрацьовані. Усі організаційні питання та графіки занять вирішуються з адміністрацією школи.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість послуг складає:
 

- Експрес базовий курс – вартість курсу 28000 грн, без ПДВ
- Базовий курс стандарт 
- Вартість курсу 28000 грн, без ПДВ
Фундаментальний базовий курс - Вартість курсу 42000 грн, без ПДВ

Поглиблений базовий курс - Вартість курсу 56000 грн, без ПДВ

- Барбер експрес базовий курс - Вартість курсу 28000 грн, без ПДВ

- Барбер стандарт базовий курс - Вартість курсу 21000 грн, без ПДВ

- Барбер експерт базовий курс - Вартість курсу 28000 грн, без ПДВ

- Топ барбер базовий курс – вартість курсу 5000 грн, без ПДВ

- Комбінований курс з колористики - вартість курсу 9000 грн, без ПДВ
- Підвищення кваліфікації з чоловічих стрижок – вартість курсу 8000 грн, без ПДВ
- Підвищення кваліфікації з жіночих стрижок – вартість курсу 8000 грн, без ПДВ
- Підвищення кваліфікації з колористики - Вартість курсу 10000 грн, без ПДВ

4.1.1 Оплата базових курсів може здійснюватися одразу за весь курс або помісячно (7000 грн. на місяць). Оплата курсів підвищення кваліфікації  здійснюється відразу за весь курс (8000 / 10000 грн за курс).

4.1.2. При оплаті відразу за весь базовий курс одним платежем учень отримує -2000 грн знизку'.

4.1.3. Помісячна оплата здійснюється з 25-го по 30-го числа кожного місяця протягом терміну навчання СПОЖИВАЧА
 

4.2. Оплата може здійснюватися у безготівковому порядку згідно з чинним законодавством України.
 

4.3. СПОЖИВАЧУ, який вніс передоплату та/або повну оплату за навчання і не переступив до занять, передоплата не повертається. Неявка СПОЖИВАЧА на місце надання послуг не є підставою для повернення коштів СПОЖИВАЧУ.
 

4.4. При виконанні своїх зобов'язань з боку ВИКОНАВЦЯ, особиста неприязнь СПОЖИВАЧА до будь-якого з членів персоналу не може бути причиною повернення коштів

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

5.2. Будь-які суперечки та розбіжності щодо цього Договору вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди, вони підлягають розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.
 

5.3. Відшкодовувати збитки у повній вартості, заподіяні майну ВИКОНАВЦЯ, відповідно до закону України.
 

5.4. Куріння в будівлі під час роботи з моделлю Школи суворо заборонено. Курити можна до приходу моделі та після відходу моделі. Вживання алкогольних напоїв у приміщенні Школи заборонено. Забороняється залишати особисті речі у школі. За втрачені та зниклі речі Адміністрація Школи відповідальності не несе. Можна використовувати лише одноразовий посуд на території школи (для себе та для моделей).

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Здійснивши оплату за навчання, СПОЖИВАЧ надає ВИКОНАВЦЮ добровільний дозвіл на збір, обробку, зберігання та використання персональних даних з метою співробітництва виконання умов цього Договору, ведення бухгалтерського обліку ВИКОНАВЦЯ, врегулювання інших питань, що виникають або можуть виникнути у зв'язку з виконанням Договору.
 

6.2. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, яка відноситься до СПОЖИВАЧІ як до суб'єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата та місце народження, адреса, будь-які інші відомості про СПОЖИВАЧА, які будуть їм надані.
 

6.3. Зміст прав СПОЖИВАЧА, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» СПОЖИВАЧУ відомі та зрозумілі. Про включення даних до бази даних СПОЖИВАЧ повідомлено.

bottom of page